ITUC_WEB ITUC_TAB ITUC_MOB CSR | ESG

SOCIALT OG MILJØMÆSSIGT ANSVAR

Bæredygtige AV-løsninger

I Get Visual anerkender vi vores sociale og miljømæssige ansvar.

Vores medarbejdere er virksomhedens vigtigste ressource, og vi ser det som et fælles ansvar at bidrage til et sundt arbejdsmiljø, hvor engagement, tryghed og sammenhold trives.

Vi er bevidste om, at vi alle er forpligtet til at beskytte miljøet i de områder, vi agerer. Derfor tager vi initiativer til at reducere vores miljø- og klimamæssige aftryk og implementerer bæredygtige alternativer.

Vi stræber løbende efter at forbedre forholdene for vores medarbejdere og vores omgivelser.

TILSLUTTET UN GLOBAL COMPACT

For at understrege vores ønsker om at bidrage til samfundet og at drive virksomhed på en ansvarlig måde har vi tilsluttet os De Forenede Nationers Global Compact. Vi har således formuleret en Code of Conduct, hvor vi forpligter os til at tilpasse arbejdsgange og strategier til de ti internationalt anerkendte principper inden for menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og antikorruption.

GET VISUALS CODE OF CONDUCT

Menneskerettigheder

Get Visual støtter og handler i overensstemmelse med internationalt anerkendte menneskerettigheder og forventer det samme af vores samarbejdspartnere. Vi tager stærkt afstand fra børne- og tvangsarbejde, og vi anerkender medarbejderes rettigheder samt mangfoldighed. Vi tager afstand fra og accepterer ingen form for diskrimination eller overtrædelse af rettigheder.

Overholdelse af lovgivning

Get Visual agerer i overensstemmelse med lokale love og regler i de lande, vi opererer. Vores Code of Conduct er udtryk for vores minimumsstandarder, og vi hæver gerne standarden.

Arbejdsforhold

Get Visuals medarbejdere er vores vigtigste ressource. Vi stræber efter et sundt arbejdsmiljø med gensidig respekt, og vi forventer det samme af vores samarbejdspartnere. Vi ser trivsel på arbejdspladsen som en forudsætning for motivation og resultater.

Get Visual er medlem af DI – Dansk Industri og er omfattet af Industriens overenskomster.

Miljø

Get Visual værner om miljøet. Vi investerer med omtanke for fremtiden og stræber efter at minimere vores energiforbrug. Vi er bevidste om den påvirkning, vi har på det omgivende miljø og forventer det samme af vores samarbejdspartnere. Vi har medvirket til opdateringen af den internationale ISO 20121-bæredygtighedsstandard for møde-, event- og oplevelsesbranchen gennem deltagelse i det danske S-895 udvalg som eneste danske AV-virksomhed. 

Antikorruption

Get Visual tager stærkt afstand fra enhver form for korruption og bestikkelse. Vi tror på fair løsninger til fair priser, og vi forventer, at både medarbejdere og samarbejdspartnere agerer ud fra samme etiske principper.

Information om De Forenede Nationers Global Compact og de ti principper på unglobalcompact.com

We support UN Global Compact