lederkonf01 lederkonf02 lederkonf03 Fokus på dialog

LEDERKONFERENCE

- strategi og change management

SKAB DE BEDSTE RAMMER OG BETINGELSER FOR KONFERENCEN

Lancering af en ny strategi eller dialog om virksomhedens eksistensberettigelse. Begge emner til lederkonferencer, hvor mødets form og budskab stiller krav til mødeform og indretning af mødestedet.

Sted og indretning skal naturligvis understøtte organisationens identitet og sikre en totaloplevelse for alle parter. Her kan vores designere vejlede med den optimale indretning af lokalet.

MØDELOKALE MED FOKUS PÅ TEMA OG DIALOG

Ved lederkonferencer, hvor emnet lægger op til en traditionel præsentationsløsning med envejskommunikation, kan den traditionelle konferenceopstilling være helt rigtig. 

Hvis temaet lægger op til, at deltagerne skal bidrage med løsninger, vil en anden opsætning sandsynligvis være velegnet. Det kan f.eks. være et podie til direktøren i midten, eller en mere minimalistisk afvikling, hvor man kan bevæge sig frit rundt i lokalet. Der er mange muligheder afhængig af jeres behov.

Danfoss_General_Management_Meeting_04849

Et centerpodie og små grupper - pots - giver deltagerne en følelse af nærhed og nærvær

INDRETNING AF MØDELOKALE GØR EN FORSKEL

For Get Visual er der altid en sammenhæng mellem form og indhold. Vi designer et naturligt samspil mellem scenografi, skilte og grafiske elementer. Alt dette for at sikre en sammenhængende fortælling til deltagerne.

En vigtig del af scenografien er lyssætningen. Vores lysdesignere arbejder med at forstærke den visuelle identitet og skabe en sammenhæng til de øvrige elementer, der indgår i mødet.

GRUPPEMØDER – MÅSKE I PLENUM

Skal lederne diskutere forskellige temaer i mindre grupper, hvor det kan det være relevant med break out-lokaler, indretter vi også de lokaler i samme stil som mødesalen. Er dette ikke en mulighed, eller hvis det giver for store afbræk at forlade mødesalen, kan vi levere en teknisk løsning med headset og mikrofoner, så deltagerne kan være i samme lokale uden at forstyrre hinanden.

Vores team af teknikere sikrer en optimal og tryg afvikling af hele mødet. Der er mange praktiske detaljer, der skal være på plads, fx scenemøbler, teleprompter og dokumentation af arrangementet. Opgaver, som vi selvfølgelig løser, så I kan koncentrere jer om det faglige indhold.

INSPIRATION TIL LEDERKONFERENCE MED FOKUS PÅ DIALOG?

Få et uforpligtende bud på en AV-løsning til jeres lederkonference. Måske har I specielle behov, som vi kan finde en alternativ løsning på.

KONTAKT OS HER