Virtuelle møder

Virtuelle møder
– internt i virksomheden eller med deltagere globalt

Virtuelle møder er virksomhedens mulighed for at mødes med fx kunder og investorer eller internt i organisationen på tværs af tidszoner, geografiske afstande og fysiske rammer.

Når regler og restriktioner sætter begrænsninger for at mødes fysisk, er det desuden en oplagt mulighed for at få afviklet fx generalforsamlinger til tiden. Det virtuelle møde lever naturligvis op til alle krav i forhold til registrering af deltagere, fuldmagter og stemmer, så alt bliver afviklet helt efter bogen.

Virtuelle møder i alle størrelser

Et virtuelt møde kan være med få eller flere hundrede deltagere, afhængig af den valgte platform. Der findes en række platforme, fx Microsoft Teams og Zoom, ligesom Get Visual tilbyder vores egen platform. Sidstnævnte giver mulighed for at få en specialdesignet webside til mødet, der passer til virksomhedens profil.

Uanset platform leverer vi kamera- og lydløsning i høj kvalitet, så deltagerne får en mødeoplevelse, der ligger væsentligt over det traditionelle videomøde på computeren eller fra et almindeligt mødelokale.

Antallet af deltagere er afgørende for valg af platform. Fx er Microsoft Teams i traditionel mødeform velegnet til møder for mindre grupper. Møder på mere end omkring 30 deltagere har brug for et mere styret mødeforløb. Her er fx Microsoft Teams Live Event, Zoom eller Get Visuals egen platform et godt valg.

Virtuelle møder for mange deltagere / hybrid møder

Et virtuelt møde med mere end 20-30 deltagere kræver styring af en dirigent eller moderator, fx ved generalforsamlinger og kongresser. Det online møde får karakter af en live streaming, hvor det er muligt for deltagerne at stille skriftlige spørgsmål i en styret form eller foretage hurtige afstemninger.

Spørgsmål fra deltagerne undervejs kan stilles i et åbent eller lukket forum. Get Visual tilbyder et moderatorværktøj, hvor moderator får spørgsmålene op, efterhånden som de stilles. Er det i åbent forum, bliver spørgsmål med flest likes sorteret, så de mest populære ligger øverst.

Hybrid mødeløsning

Det virtuelle møde er desuden et godt supplement til det fysiske møde, hvor der er begrænset plads til fremmøde. En hybrid mødeløsning, fx ved generalforsamlinger, kongresser samt town hall møder på tværs af landegrænser giver deltagerne en oplevelse af at kunne deltage på samme vilkår.

Er der behov for opdeling af det fysiske møde på flere lokaler, er det virtuelle møde en rigtig god løsning, når deltagere i øvrige lokaler ønsker ordet.

Virtuelle møder med få deltagere

A.P. Møller-Mærsk Generalforsamling 2021
Virtuel generalforsamling i specialindrettet studie i egne lokaler.

Møder med op til 20-30 deltagere, fx debatter, kan i de fleste tilfælde foregå i fx Microsoft Teams’ traditionelle mødeunivers. Det kræver dog disciplin af de enkelte deltagere, da den der taler, får ordet. Derudover er det vigtigt, at der på forhånd angives retningslinjer for brug af video, headset mv.

Studie i København og Aarhus

Lys, lyd og billede i høj kvalitet giver en professionel oplevelse, der understøtter din organisations profil.

Vi har egne studier i både København og Aarhus. Vi indretter studiet fra gang til gang, og vi kan tilpasse til dit brand. Og hvis du ønsker det, kan vi naturligvis også indrette studie i din virksomhed. Du behøver således kun at tænke på indholdet i mødet. Get Visuals team sørger for alle praktiske detaljer, og at teknikken virker fra start til slut.

Skal dit næste møde foregå online?

Vi skræddersyr dit virtuelle møde, så det passer til din organisation. Lad os sammen finde den løsning, der passer til dine ønsker og behov.

Kontakt Get Visual i Aarhus eller København
Ring eller skriv, du vælger selv:

  • Ring 5060 6060
  • Skriv til
Måske er der en Get Visual-medarbejder, du allerede kender.